รายละเอียดผู้เสนอ

  • เสนอโดย :
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนางแล คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปลูกสับปะรดภูแล
  • ที่อยู่ :
  • 170/3 หมู่ 1 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง เชียงราย 57000
  • โทรศัพท์ :
  • โทรสาร :
  • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
  • อีเมล์ :
  • คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปลูกสับปะรดภูแล
  • โพสเมื่อ :

ผลิตภัณฑ์ที่เสนอ

จำนวนสินค้าที่พบ 1 รายการ
« ก่อนหน้า 1 ต่อไป »