รายละเอียดผู้เสนอ

  • เสนอโดย :
  • คุณกานดา กาญจนากร,คุณทัศนีย์ ยะจา, มล.ยงยุทธ กมลาศ (ศิลาดลเชียงใหม่)
  • ที่อยู่ :
  • 124 หมู่ 3 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ 50131
  • โทรศัพท์ :
  • โทรสาร :
  • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
  • อีเมล์ :
  • info@baanceladon.com,tceladon@cscoms.com
  • โพสเมื่อ :

ผลิตภัณฑ์ที่เสนอ

จำนวนสินค้าที่พบ 1 รายการ
« ก่อนหน้า 1 ต่อไป »