ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

ค่าเฉลี่ยโหวต : คะแนน 0 ความคิดเห็น

ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

 • เสนอโดย :
 •  กรมการข้าว (นายนพรัตน์ ม่วงประเสริฐ : ตัวแทน)
 • ที่อยู่ :
 •  50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • โทรศัพท์ :
 •  02 9406108, 02 5793894
 • โทรสาร :
 •  02 9416109, 02 5813624
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
 •  
 • อีเมล์ :
 •  sura_pongp@hotmail.com
 • สถานที่จำหน่าย :
 •  จังหวัพัทลุง
 • ประเภทธุรกรรม :
 •  ขายผลิตภัณฑ์
 • สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

  อาหารและเครื่องดื่ม

 • เลขที่คำขอ/จดแจ้ง :
 •  49100019
 • เลขทะเบียน :
 •  สช49100011
 • โพสเมื่อ :
 •  19 มกราคม 2552

รายละเอียด

ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง (Sangyod Maung Phatthalung Rice ) หมายถึง ข้าวเจ้าพันธุ์สังข์หยด เป็นข้าวเจ้าพื้นเมืองพันธุ์เบา ไวต่อแสง ปลูกฤดูนาปีในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง

 

ลักษณะของสินค้า

พันธุ์ข้าว : พันธุ์สังข์หยด

 

ประเภทข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

-         ข้าวเปลือก

-         ข้าวกล้อง

-         ข้าวแปรรูปมาจากข้าวเปลือก หรือ ข้าวสาร

 

www.ricethailand.go.th

 


ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

แสดงความคิดเห็น

ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

ความคิดเห็น