ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์

ค่าเฉลี่ยโหวต : คะแนน 0 ความคิดเห็น

ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์

 • เสนอโดย :
 •  จังหวัด กาฬสินธุ์
 • ที่อยู่ :
 •  ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง กาฬสินธุ์ 46000
 • โทรศัพท์ :
 •  
 • โทรสาร :
 •  
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
 •  
 • อีเมล์ :
 •  จังหวัดกาฬสินธุ์
 • สถานที่จำหน่าย :
 •  จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ประเภทธุรกรรม :
 •  ขายผลิตภัณฑ์
 • สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

  เสื้อผ้า/สิ่งทอ

 • เลขที่คำขอ/จดแจ้ง :
 •  50100036
 • เลขทะเบียน :
 •  สช50100021
 • โพสเมื่อ :
 •  20 มกราคม 2552

รายละเอียด

ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ (PRAWA KALASIN THAI SILK) หมายถึง ผ้าไหมที่ทอประดิษฐ์ลวดลายด้วยการขิดและจก ใช้เส้นไหมตีเกลียวเป็นทั้งเส้นยืนและเส้นพุ้ง รวมทั้งมีเส้นไหมพิเศษในการทำให้เกิดลวดลายตามกรรมวิธีที่ปราณีตของชาวผู้ไทยที่เป็นมรดกทางหัตถกรรมที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา

ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

แสดงความคิดเห็น

ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

ความคิดเห็น