ข้าวหอมมะลิสุรินทร์

ค่าเฉลี่ยโหวต : คะแนน 0 ความคิดเห็น

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์

 • เสนอโดย :
 •  จังหวัด สุรินทร์
 • ที่อยู่ :
 •  ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ต.ในเมือง อำเภอเมือง สุรินทร์ 32000
 • โทรศัพท์ :
 •  
 • โทรสาร :
 •  
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
 •  
 • อีเมล์ :
 •  จังหวัดสุรินทร์
 • สถานที่จำหน่าย :
 •  จังหวัดสุรินทร์
 • ประเภทธุรกรรม :
 •  ขายผลิตภัณฑ์
 • สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

  อาหารและเครื่องดื่ม

 • เลขที่คำขอ/จดแจ้ง :
 •  48100023
 • เลขทะเบียน :
 •  สช51100023
 • โพสเมื่อ :
 •  20 มกราคม 2552

รายละเอียด

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์

ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

แสดงความคิดเห็น

ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

ความคิดเห็น