สับปะรดภูแลเชียงราย

ค่าเฉลี่ยโหวต : คะแนน 0 ความคิดเห็น

สับปะรดภูแลเชียงราย

 • เสนอโดย :
 •  องค์การบริหารส่วนตำบลนางแล คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปลูกสับปะรดภูแล
 • ที่อยู่ :
 •  170/3 หมู่ 1 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง เชียงราย 57000
 • โทรศัพท์ :
 •  
 • โทรสาร :
 •  
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
 •  
 • อีเมล์ :
 •  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปลูกสับปะรดภูแล
 • สถานที่จำหน่าย :
 •  จังหวัดเชียงราย
 • ประเภทธุรกรรม :
 •  ขายผลิตภัณฑ์
 • อาหารและเครื่องดื่ม

  สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

 • เลขที่คำขอ/จดแจ้ง :
 •  48100016
 • เลขทะเบียน :
 •  สช49100012
 • โพสเมื่อ :
 •  10 มีนาคม 2552

รายละเอียด

 

สับปะรดภูแลเชียงราย(Chiangrai Phulae Pineapple) หมายถึง สับปะรดในกลุ่มควีน ซึ่งปลูกในตำบลนางแล ตำบลท่าสุด และตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผล ขนาดเล็ก เนื้อสีทอง กลิ่นหอม แกนสับปะรดกรอบ รับประทานได้ รสชาติหวานปานกลาง


ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

แสดงความคิดเห็น

ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

ความคิดเห็น