การใช้หัวเชื้อ Bacillus สำหรับควบคุมโรคราน้ำค้าง (downg mildew) ในองุ่น

ค่าเฉลี่ยโหวต : คะแนน 0 ความคิดเห็น

การใช้หัวเชื้อ Bacillus สำหรับควบคุมโรคราน้ำค้าง (downg mildew) ในองุ่น

 • เสนอโดย :
 •  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ศาสตราจารย์ประสาท สืบค้น = ตัวแทน)
 • ที่อยู่ :
 •  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เทคโนธานี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
 • โทรศัพท์ :
 •  044-224823-4
 • โทรสาร :
 •  044-224818 ต่อ 105
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
 •  
 • อีเมล์ :
 •  http://www.sut.ac.th
 • สถานที่จำหน่าย :
 •  นครราชสีมา
 • ประเภทธุรกรรม :
 •  ขายผลิตภัณฑ์
 • ความลับทางการค้า

  เกษตรกรรม

 • เลขที่คำขอ/จดแจ้ง :
 •  ลค.5251
 • เลขทะเบียน :
 •  อก.5059
 • โพสเมื่อ :
 •  01 เมษายน 2552

รายละเอียด

เป็นหัวเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Bacillus ที่สามารถยับยั้งการเข้าทำลายของเชื้อราน้ำค้างในใบองุ่น ทำให้สามารถใช้ทดแทนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้ เชื้อแบคทีเรีย Bacillus สายพันธุ์ 502 และ 603 มีความคล้ายคลึงกับ B. firmus และ B.pantothenius เมื่อทดสอบเปรียบเทียบด้วยคุณสมบัติทางชีวเคมี


ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

แสดงความคิดเห็น

ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

ความคิดเห็น