สูตรอาหารเหลวในการเก็บรักษาหัวเชื้อไรโซเบียนสำหรับถั่วฝักยาวไร้ค้าง

ค่าเฉลี่ยโหวต : คะแนน 0 ความคิดเห็น

สูตรอาหารเหลวในการเก็บรักษาหัวเชื้อไรโซเบียนสำหรับถั่วฝักยาวไร้ค้าง

 • เสนอโดย :
 •  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ศาสตราจารย์ประสาท สืบค้น = ตัวแทน)
 • ที่อยู่ :
 •  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เทคโนธานี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
 • โทรศัพท์ :
 •  044-224823-4
 • โทรสาร :
 •  044-224818 ต่อ 105
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
 •  
 • อีเมล์ :
 •  http://www.sut.ac.th
 • สถานที่จำหน่าย :
 •  นครราชสีมา
 • ประเภทธุรกรรม :
 •  ขายผลิตภัณฑ์
 • ความลับทางการค้า

  เกษตรกรรม

 • เลขที่คำขอ/จดแจ้ง :
 •  ลค.5249
 • เลขทะเบียน :
 •  อก.5057
 • โพสเมื่อ :
 •  01 เมษายน 2552

รายละเอียด

เป็นหัวเชื้อไรโซเบียนที่อยู่ในรูปของเหลวที่ใช้กับเฉพาะถั่วฝักยาวไร้ค้าง ทำให้พืชสามารถสร้างปมและได้รับปุ๋ยไนโตรเจนจากบรรยากาศ โดยผ่านกระบวนการตรึงไนโซเบียนทำให้สามารถลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน และสามารถนำไปใช้ในรูปแบบของปุ๋ยพืชสดได้


ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

แสดงความคิดเห็น

ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

ความคิดเห็น