กระบวนการผลิตกล้วยตาก

ค่าเฉลี่ยโหวต : คะแนน 0 ความคิดเห็น

กระบวนการผลิตกล้วยตาก

 • เสนอโดย :
 •  คุณมาริน ตุ่นแก้ว (คุณวรรน์เพ็ญ สันติวนานนท์ : ตัวแทน)
 • ที่อยู่ :
 •  4 หมู่ 5 ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ สุโขทัย 64160
 • โทรศัพท์ :
 •  02-8982110
 • โทรสาร :
 •  02-4511239
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
 •  081-8452208
 • อีเมล์ :
 •  wasupols2003@yahoo.com
 • สถานที่จำหน่าย :
 •  สุโขทัย
 • ประเภทธุรกรรม :
 •  ขายผลิตภัณฑ์
 • ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

  อาหารและเครื่องดื่ม

 • เลขที่คำขอ/จดแจ้ง :
 •  ภป4055
 • เลขทะเบียน :
 •  อถ4028
 • โพสเมื่อ :
 •  29 กรกฎาคม 2552

รายละเอียด

กระบวนการผลิตกล้วยตาก (วรรน์เพ็ญขนมไทย)

ผลิตขนมไทยแปรรูปโดยภูมิปัญญาไทยโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ได้ผลิตกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ กล้วยอบเนย กล้วยปาปริก้า  มัน-เผือกอบเนย

กระบวนการผลิตกล้วยตาก ไม่ใส่สารกันเสีย อร่อยถูกหลักอนามัย


ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

แสดงความคิดเห็น

ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

ความคิดเห็น