ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร

ค่าเฉลี่ยโหวต : คะแนน 0 ความคิดเห็น

ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร

 • เสนอโดย :
 •  กรมการข้าว (นายนพรัตน์ ม่วงประเสริฐ : ตัวแทน)
 • ที่อยู่ :
 •  50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • โทรศัพท์ :
 •  02 9406108, 02 5793894
 • โทรสาร :
 •  02 9416109, 02 5813624
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
 •  
 • อีเมล์ :
 •  sura_pongp@hotmail.com
 • สถานที่จำหน่าย :
 •  ชุมพร
 • ประเภทธุรกรรม :
 •  ขายผลิตภัณฑ์
 • สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

  อาหารและเครื่องดื่ม

 • เลขที่คำขอ/จดแจ้ง :
 •  50100041
 • เลขทะเบียน :
 •  สช52100025
 • โพสเมื่อ :
 •  20 สิงหาคม 2552

รายละเอียด

ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร(KHAO LEUANG PATEW CHUMPHON)

   ข้าวเจ้าพันธ์เหลืองปะทิว 123 เป็นข้าวเจ้าพื้นเมืองพันธุ์หนัก ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ในฤดูนาปี ตามระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร

ประเภทข้าวเหลืองปะทิวชุมพร  ประกอบด้วย ข้าวกล้อง ข้าวสาร


ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

แสดงความคิดเห็น

ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

ความคิดเห็น