ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้

ค่าเฉลี่ยโหวต : คะแนน 0 ความคิดเห็น

ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้

 • เสนอโดย :
 •  กรมการข้าว (นายนพรัตน์ ม่วงประเสริฐ : ตัวแทน)
 • ที่อยู่ :
 •  50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • โทรศัพท์ :
 •  02 9406108, 02 5793894
 • โทรสาร :
 •  02 9416109, 02 5813624
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
 •  
 • อีเมล์ :
 •  sura_pongp@hotmail.com
 • สถานที่จำหน่าย :
 •  สระบุรี
 • ประเภทธุรกรรม :
 •  ขายผลิตภัณฑ์
 • สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

  อาหารและเครื่องดื่ม

 • เลขที่คำขอ/จดแจ้ง :
 •  50100031
 • เลขทะเบียน :
 •  สช52100024
 • โพสเมื่อ :
 •  20 สิงหาคม 2552

รายละเอียด

ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้

   ข้าวที่ได้จากการแปรรูปข้าวเปลือก พันธุ์เจ๊กเชย ซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมือง และเป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสงปลูกในช่วงฤดูนาปี ในพื้นที่อำเภอเสาไห้ อำเภอเมือง อำเภอหนองแซง อำเภอวิหารแดง อำเภอหนองแค อำเภอหนองโดน และกิ่งอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

 


ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

แสดงความคิดเห็น

ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

ความคิดเห็น