ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์

ค่าเฉลี่ยโหวต : คะแนน 0 ความคิดเห็น

ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์

 • เสนอโดย :
 •  จังหวัดกาฬสินธุ์ (คุณสมชาย ลิ้มมณี : ตัวแทน)
 • ที่อยู่ :
 •  ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง กาฬสินธุ์ 46000
 • โทรศัพท์ :
 •  043-811631, 043-812789
 • โทรสาร :
 •  043-812524, 043-811040
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
 •  
 • อีเมล์ :
 •  ks_ops@moc.go.th
 • สถานที่จำหน่าย :
 •  กาฬสินธุ์
 • ประเภทธุรกรรม :
 •  ขายผลิตภัณฑ์
 • สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

  อาหารและเครื่องดื่ม

 • เลขที่คำขอ/จดแจ้ง :
 •  50100037
 • เลขทะเบียน :
 •  สช52100026
 • โพสเมื่อ :
 •  21 สิงหาคม 2552

รายละเอียด

ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์(KAOWONG KALASIN STICKY RICE)

ข้าวพันธุ์กอเดียว(ข้าวพันธุ์พื้นเมือง) และข้าวพันธุ์ กข 6 เป็นข้าวเหนียวที่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้เฉพาะฤดูนาปี ในเขตพื้นที่อำเภอเขาวง อำเภอกุฉินารายณ์(เฉพาะตำบลนาโก และตำบลหนองห้าง) และอำเภอนาคู (เฉพาะตำบลนาคูและตำบลบ่อแก้ว) จังหวัดกาฬสินธุ์

เป็นข้าวเหนียว เมื่อนึ่งสุกจะหอม และนุ่ม ไม่แฉะติดมือ และข้าวที่นึ่งแล้วเมื่อเก็บไว้ในภาชนะปิดหลายชั่วโมงจนข้าวเย็น ยังคงรักษาความอ่อนนุ่มได้อยู่


ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

แสดงความคิดเห็น

ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

ความคิดเห็น