การทำผลิตภัณฑ์เครื่องหนังโดยการสาน

ค่าเฉลี่ยโหวต : คะแนน 0 ความคิดเห็น

การทำผลิตภัณฑ์เครื่องหนังโดยการสาน

 • เสนอโดย :
 •  คุณบังอร รุจาคม
 • ที่อยู่ :
 •  43/5 หมู่ 2 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000
 • โทรศัพท์ :
 •  02-9784923
 • โทรสาร :
 •  02-5982224
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
 •  081-6178209
 • อีเมล์ :
 •  bongon
 • สถานที่จำหน่าย :
 •  ปทุมธานี
 • ประเภทธุรกรรม :
 •  ขายผลิตภัณฑ์
 • ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

  เครื่องจักสาน

 • เลขที่คำขอ/จดแจ้ง :
 •  ภป2225
 • เลขทะเบียน :
 •  อถ.2221
 • โพสเมื่อ :
 •  14 กันยายน 2552

รายละเอียด

การทำผลิตภัณฑ์เครื่องหนังโดยการสาน

ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

แสดงความคิดเห็น

ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

ความคิดเห็น