ชุดทดสอบเอ็นพีเคในดิน

ค่าเฉลี่ยโหวต : คะแนน 0 ความคิดเห็น

ชุดทดสอบเอ็นพีเคในดิน

 • เสนอโดย :
 •  สนง.บริการวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ (คุณอุ๋ย)
 • ที่อยู่ :
 •  50 พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • โทรศัพท์ :
 •  02-9428929
 • โทรสาร :
 •  02-9428927
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
 •  081-3455529
 • อีเมล์ :
 •  psdkrt@ku.ac.th
 • สถานที่จำหน่าย :
 •  ม.เกษตรศาสตร์
 • ประเภทธุรกรรม :
 •  ขายผลิตภัณฑ์
 • สิทธิบัตร

  เกษตรกรรม

 • เลขที่คำขอ/จดแจ้ง :
 •  9801004215
 • เลขทะเบียน :
 •  23255
 • โพสเมื่อ :
 •  11 กรกฎาคม 2556

รายละเอียด

ชุดทดสอบเอ็นพีเคในดิน

ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

แสดงความคิดเห็น

ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

ความคิดเห็น