พนักพิงรถจักรยานยนต์ซึ่งถูกออกแบบเป็นสื่อโฆษณาโดยใช้จอแสดงผล

ค่าเฉลี่ยโหวต : คะแนน 0 ความคิดเห็น

พนักพิงรถจักรยานยนต์ซึ่งถูกออกแบบเป็นสื่อโฆษณาโดยใช้จอแสดงผล

 • เสนอโดย :
 •  Sairanoto Waruyo
 • ที่อยู่ :
 •  183 อาคารรัจนาการ ชั้นที่ 20, ถ.สาทรใต้, แขวงยานนาวา เขตเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 • โทรศัพท์ :
 •  02-676-6667
 • โทรสาร :
 •  02-6766188
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
 •  +62 (0) 81 75283456, +62 (0) 8
 • อีเมล์ :
 •  tanswarujo@hotmail.com
 • สถานที่จำหน่าย :
 •  อินโดนีเซีย
 • ประเภทธุรกรรม :
 •  ขายผลิตภัณฑ์
 • อนุสิทธิบัตร

  งานศิลปะ/ประดับตกแต่ง

 • เลขที่คำขอ/จดแจ้ง :
 •  1303000818
 • เลขทะเบียน :
 •  8517
 • โพสเมื่อ :
 •  22 เมษายน 2557

รายละเอียด

การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับพนักพิงรถจักรยานซึ่งที่ด้านหลังของมันมีพื้นที่สำหรับใส่ สารสนเทศ เเละ/หรือชิ้นงานโฆษณาที่ทำวานด้วยมือหรือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้จอเเสดงผล เป็นสื่อโสตทัศน์สำหรับสื่อสารชิ้นงานโฆษณาเเละบริการสาธารณะอื่นๆ เเละพนักพิงมีไว้เพื่อความ ปลอดภัยเเละความสะดวกสบายของผู้ขับขี่ ทั้งสำหรับเด็กเเละผู้ใหญ่ โดยมีเข็มขัดนิรภัยถูกยึดติดกับ พนักพิง

ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

แสดงความคิดเห็น

ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

ความคิดเห็น