เครื่องยืออายุการกรีดยางพารา

ค่าเฉลี่ยโหวต : คะแนน 0 ความคิดเห็น

เครื่องยืออายุการกรีดยางพารา

 • เสนอโดย :
 •  นายฉลาด ชูสม
 • ที่อยู่ :
 •  1/3 หมู่ที่ 13 ต.บ้านส้อง อำเภอเวียงศักดิ์ สุราษฎร์ธานี 84190
 • โทรศัพท์ :
 •  
 • โทรสาร :
 •  
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
 •  0899085911
 • อีเมล์ :
 •  ----
 • สถานที่จำหน่าย :
 •  สุราษฎร์ธานี
 • ประเภทธุรกรรม :
 •  ขายผลิตภัณฑ์
 • สิทธิบัตร

  ผลิตภัณฑ์ในสวน/ต้นไม้

 • เลขที่คำขอ/จดแจ้ง :
 •  02-5474712
 • เลขทะเบียน :
 •  02-5474709
 • โพสเมื่อ :
 •  15 มิถุนายน 2557

รายละเอียด

ขายสิทธิบัตรเครื่องยืดอายุการกรีดยางพารา และวิธีการ ใช้สำหรับ ยางพาราแปลงที่กรีดจนหมดพื้นที่ของลำต้นยางพาราแล้วหรือกรีดจนหมดอายุแล้วหรือต้นยางพาราแปลงที่เตรียมจะตัดโค่นต้นทิ้ง เพื่อจะปลูกต้นใหม่ทดแทนแล้วนั้น ให้สามารถกรีดต่อไปได้อีก 20 ? 30 ปี โดยไม่ต้องตัดโค่น ไม่ต้องปลูกต้นใหม่ ผู้ที่ซื้อสิทธิบัตรไปแล้วสามารถนำไปดำเนินการเองบางส่วน ส่วนที่อยู่ห่างไกลอาจจะให้ผู้อื่นเช่าสิทธิบัตรไปดำเนินการ อำเภอละ 1 รายทั่วประเทศ เหตุผล วงจรการทำสวนยางพารา คือ ปลูกและดูแลจนอายุได้ 7 ปี จึงจะกรีดได้และกรีดอยู่ได้ประมาณ 20 ? 30 ปี จะหมดพื้นที่ของต้นยางพาราจะไม่มีบริเวณเปลือกของต้นยางพาราให้กรีดได้อีกต่อไปหรือยางหมดอายุแล้วจึงจำเป็นต้องตัดโค่นต้นยางพารานั้นทิ้งแล้วปลูกต้นใหม่ทดแทนแล้วดูแลรักษารอคอยอีก 7 ปี จึงจะกรีดได้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง แต่วิธีการและเครื่องยืดอายุการกรีดยางพารานี้จะทำให้ชาวสวนยางพาราสามารถกรีดจากต้นยางเดิมที่กรีดไม่ได้แล้วนั้นให้กรีดต่อเนื่องไปได้อีก 20 ? 30 ปี โดยไม่ต้องตัดโค่น ไม่ต้องปลูกต้นใหม่ แนวคิด ต้นยางพาราที่คิดว่ากรีดจนหมดพื้นที่หรือกรีดจนหมดอายุแล้วนั้น ความจริงต้นยางพาราเหล่านั้น ยังมีพื้นที่ที่จะกรีดได้อยู่เป็นจำนวนมากแต่เป็นบริเวณที่อยู่สูงขึ้นไป สูงกว่าแนวที่จะกรีดได้จึงกรีดไม่ถึง การตัดโค่นจึงเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมาก แนวคิดนี้จึงคิดที่จะทำต้นยางพาราทุกต้นทั้งแปลงนั้นให้ล้มเอนเอียงลงให้ปลายเอียงต่ำลงมาแล้วกรีดเอาน้ำยางจากเปลือกของต้นยางพาราที่ต่ำลงมาแล้วนั้น ใดยกรีดได้ทั้งจากลำต้นหรือกิ่งขนาดใหญ่ และต้นยางพาราขนาดใหญ่นี้จะให้น้ำยางพารามากกว่าเดิมด้วย การล้มให้เอนเอียง 1. ให้ล้มลงกลางอกหรือกลางร่องในลักษณะ ยอดทับยอด 2. ใช้ไม้ง่ามค้ำยันต้นแรกของร่องให้เอนเอียง 45 องศา ไม่ให้ต่ำลงมากกว่านั้น 3. อาจจะตัดกิ่งออกบ้างเพื่อไม่ให้แกะกะและใช้กิ่งที่ตัดนี้ไปค้ำยันตามข้อ 2 4. โคนต้นยางพาราให้อยู่ในจุดเดิมรากยังคงอยู่ในดินเหมือนเดิม ให้ต้นยางยังคงมีชีวิตเจริญเติบโตตามปกติแต่เติบโตในลักษณะลำต้นเอียง 5. ใส่ปุ๋ยดูแลอีกประมาณ 6 เดือน จึงจะกรีดได้ต่อตามปกติ เครื่องมือในการล้มต้นยางพาราให้เอนเอียง เป็นเครื่องยืดอายุการกรีดยางพาราซึ่งได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรไว้แล้วจำนวน 2 คำขอจดสิทธิบัตร รูปแบบเป็นคีบขนาดใหญ่หรือปากคีบที่ใช้ติดตั้งกับปลายแขนของรถแบคโฮ ปากคีบใช้สำหรับคีบจับต้นยางพารา เป็นการคีบที่ทะลุเปลือกของยางพาราเข้าไปจับเนื้อไม้จริงของต้นยางพารา โดยไม่ทำลายเปลือกยางพาราแล้วใช้แรงของรถแบคโฮดันให้ต้นยางพาราเอนเอียงลงตามต้องการ ตามรูปที่ 1 และรูปที่ 2 เป็นเครื่องยืดอายุการกรีดยางพารา A และ รูปที่ 3 และรูปที่ 4 เป็นเครื่องยืดอายุการกรีดยางพารา B วิธีการนำไปทำธุรกิจ โดยการทำแปลงตัวอย่างให้ผู้สนใจสามารถดูแปลงตัวอย่างได้แล้วจึงโฆษณาหาผู้ต้องการล้มเอนเอียง เพื่อยืดอายุการกรีดยางพารา ท่านสามารถคิดค่าดำเนินการไร่ละประมาณ 3,000 บาท หรือตามแต่ท่านจะกำหนดโดยไม่มีผู้แข่งขันทำตาม แต่เนื่องจากมีสวนยางพาราเป็นจำนวนมากไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้หมดหรือส่วนที่อยู่ห่างไกล ท่านสามารถนำไปให้ผู้อื่นเช่าสิทธิบัตรเป็นรายปี อำเภอละ 1 ราย ทั่วประเทศค่าเช่าสิทธิบัตร น่าจะประมาณ รายละ 200,000 บาท ต่อ 1 อำเภอ ต่อปี รายได้หลักจึงอยู่ที่กรณีให้เช่าสิทธิบัตร กระผมต้องการขายหรือหาผู้ร่วมทุนทำกิจการด้วยกัน สนใจติดต่อ 089 - 9085911 หรือ 087 - 0015558

ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

แสดงความคิดเห็น

ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

ความคิดเห็น