กางเกงสำหรับใส่ตรวจมะเร็งปากมดลูก

ค่าเฉลี่ยโหวต : คะแนน 0 ความคิดเห็น

กางเกงสำหรับใส่ตรวจมะเร็งปากมดลูก

 • เสนอโดย :
 •  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คุณจินดาพร พลสูงเนิน : ตัวแทน)
 • ที่อยู่ :
 •  ชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา 1308 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง ขอนแก่น 40002
 • โทรศัพท์ :
 •  0-4336-4409 (คุณพรรณรวี กบิลพัฒน์ : ตัวแทน) panravee@kku.ac.th
 • โทรสาร :
 •  0-4336-4409 (คุณพิชชนันท์ พงษ์พรรณากูล): ตัวแทน) pitcpo@kku.ac.th
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
 •  086 4514455
 • อีเมล์ :
 •  tlo@kku.ac.th
 • สถานที่จำหน่าย :
 •  
 • ประเภทธุรกรรม :
 •  อนุญาตให้ใช้สิทธิ์
 • เครื่องแต่งกาย/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  อนุสิทธิบัตร

 • เลขที่คำขอ/จดแจ้ง :
 •  1303001274
 • เลขทะเบียน :
 •  9148
 • โพสเมื่อ :
 •  04 พฤศจิกายน 2557

รายละเอียด

มะเร็งปากมดลูก (Cancer of cervix) เกิดจากเชื้อไวรัสตัวหนึ่งที่ชื่อ เอชพีวี (HPV; human Papilloma Virus) หรือไวรัสหูด ไวรัสชนิดนี้ติดต่อจากการสัมผัสซึ่งส่วนใหญ่เป็นการสัมผัสทางเพศสัมพันธ์ที่ทำให้เกิดรอยถลอกของผิวหรือเยื่อบุทำให้เชื้อไวรัสเข้าไปที่ปากมดลูกได้ สำหรับการค้นหามะเร็งในระยะเริ่มแรกทำโดยการตรวจปากมดลูกประจำปี ในการตรวจแพทย์จะตรวจมดลูก ช่องคลอด ท่อรังไข่ รังไข่ จากนั้นแพทย์จะใช้อุปกรณ์ถ่างช่องคลอดเพื่อทำการตรวจภายใน (pap smear) ซึ่งผู้รับการตรวจจะต้องใส่ชุดที่เหมาะแก่การตรวจ โดยทั่วไปจะใส่ผ้าถุงซึ่งมีข้อเสียคือเปิดเผยของสงวนมากเกินไป ด้วยเหตุนี้จึงได้มีผู้พัฒนากางเกงสำหรับใส่ตรวจภายในขึ้น มีลักษณะเป็นกางเกงขายาว มีเชือกผูกที่เอว บริเวณเป้ากางเกงจะคว้านจากด้านหน้าที่บริเวณหัวเหน่าไปจนถึงด้านหลังที่บริเวณก้นกบ บริเวณด้านหลังของกางเกงมีแผ่นยึดเหนี่ยว 2 จุดที่ด้านซ้ายและขวา และมีผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ด้านหนึ่งของผ้าเย็บติดที่ด้านหน้ากางเกงเหนือรอยผ่าเป้ากางเกงเล็กน้อย ทำให้ไม่เปิดเผยร่างกายของผู้รับบริการเมื่อนอนบนขาหยั่ง นอกจากนี้ยังมีผู้ประดิษฐ์กางเกงสำหรับตรวจคัดกรองภายในที่ประดิษฐ์โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ที่สามารถรูดซิปเปิดปิดบริเวณเป้าได้ ซึ่งมีข้อดีคือไม่เปิดเผยของสงวนระหว่างรอตรวจ แต่ยังมีข้อเสียคือบริเวณที่ตรวจใช้ซิปเมื่อรูดปิดเปิดอาจทำให้เกิดการเสียดสีกับผิวหนังได้ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวผู้ประดิษฐ์จึงได้พัฒนากางเกงสำหรับใส่ตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยเพิ่มพื้นที่เป้ากางเกงให้มีขนาดกว้างขึ้นเพื่อให้สามารถตรวจได้ถนัดและเพื่อให้สามารถคลำหน้าท้องได้ บริเวณขากางเกงได้เพิ่มใยสังเคราะห์เพื่อลดแรงกดบริเวณที่สัมผัสระหว่างขากับขาหยั่ง และยังเพิ่มผ้าที่ใช้ทำหน้าที่เสมือนเป็นผ้าคลุมทางขวางทับบนกางเกงอีกชั้นหนึ่งเพื่อทำหน้าที่เป็นผ้าคลุม

ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

แสดงความคิดเห็น

ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

ความคิดเห็น