แผ่นแปะสารสกัดหยาบกระชายดำและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ค่าเฉลี่ยโหวต : คะแนน 0 ความคิดเห็น

แผ่นแปะสารสกัดหยาบกระชายดำและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

 • เสนอโดย :
 •  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คุณจินดาพร พลสูงเนิน : ตัวแทน)
 • ที่อยู่ :
 •  ชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา 1308 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง ขอนแก่น 40002
 • โทรศัพท์ :
 •  0-4336-4409 (คุณพรรณรวี กบิลพัฒน์ : ตัวแทน) panravee@kku.ac.th
 • โทรสาร :
 •  0-4336-4409 (คุณพิชชนันท์ พงษ์พรรณากูล): ตัวแทน) pitcpo@kku.ac.th
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
 •  086 4514455
 • อีเมล์ :
 •  tlo@kku.ac.th
 • สถานที่จำหน่าย :
 •  
 • ประเภทธุรกรรม :
 •  อนุญาตให้ใช้สิทธิ์
 • ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ/สปา/สมุนไพร

  อนุสิทธิบัตร

 • เลขที่คำขอ/จดแจ้ง :
 •  1303000183
 • เลขทะเบียน :
 •  8751
 • โพสเมื่อ :
 •  04 พฤศจิกายน 2557

รายละเอียด

กระชายดำ เป็นพืชพื้นบ้านที่ใช้อย่างแพร่หลาย มีสรรพคุณเป็นยาบำรุงร่างกาย และมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา หลายประการ เช่น มีฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร ต้านการอักเสบ เพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสืบพันธุ์ ต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา เป็นต้น นอกจากนั้นพบว่า กระชายดำมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการนำมาส่งเข้าร่างกายโดยผ่านทางผิวหนัง เพื่อนำส่งสารสำคัญเข้าร่างกายได้ การนำส่งยาทางผิวหนัง (Transdermal drug delivery system) เป็นระบบหนึ่งที่สามารถนำส่งยาเข้าสู่กระแสเลือดได้โดยตรง (Systemmic systeme) ซึ่งมีข้อดีหลายอย่าง เช่น สามารถหลีกเลี่ยงการทำลายยาจากระบบทางเดินอาหาร การรักษาระดับยาในกระแสเลือดได้คงที่ และสะดวกสบายในการนำมาใช้งาน สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการนำส่งยาทางผิวหนังที่มีขายในท้องตลาดมีหลากหลายรูปแบบ เช่น เจล ครีม หรือขี้ผึ้ง แต่รูปแบบผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีข้อเสียคือ ถูกล้างออกง่าย ไม่สามารถติดทนได้นาน ซึ่งส่งผลให้ระดับยาในเลือดลดลงอย่างรวดเร็วและไม่สม่ำเสมอ จากปัญหาดังกล่าวจึงมีผู้พัฒนารูปแบบการนำส่งยาแบบอื่น เช่น แผ่นแปะชนิดกาวแมทริกซ์ ซึ่งนิยมใช้อย่างกว้างขวาง สามารถติดอยู่บนผิวหนังได้เป็นเวลานาน สามารถควบคุมการปล่อยยาเข้าสู่ร่างกายได้เป็นอย่างดี และมีเทคนิคที่ไม่ซับซ้อนในการผลิต แต่ปัจจุบันยังไม่มีการผลิตแผ่นแปะผิวหนังของสารสกัดกระชายดำมาก่อน ดังนั้น ผู้ประดิษฐ์จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นแปะทางผิวหนังเพื่อการนำส่งสารสกัดหยาบกระชายดำเข้าสู่ร่างกายผ่านทางผิวหนังให้มีประสิทธิภาพ

ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

แสดงความคิดเห็น

ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

ความคิดเห็น