ชุดน้ำยาสำหรับทดสอบฮีโมโกลบิน เอฟ (Hb F) ในเลือด

ค่าเฉลี่ยโหวต : คะแนน 0 ความคิดเห็น

ชุดน้ำยาสำหรับทดสอบฮีโมโกลบิน เอฟ (Hb F) ในเลือด

 • เสนอโดย :
 •  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คุณจินดาพร พลสูงเนิน : ตัวแทน)
 • ที่อยู่ :
 •  ชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา 1308 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง ขอนแก่น 40002
 • โทรศัพท์ :
 •  0-4336-4409 (คุณพรรณรวี กบิลพัฒน์ : ตัวแทน) panravee@kku.ac.th
 • โทรสาร :
 •  0-4336-4409 (คุณพิชชนันท์ พงษ์พรรณากูล): ตัวแทน) pitcpo@kku.ac.th
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
 •  086 4514455
 • อีเมล์ :
 •  tlo@kku.ac.th
 • สถานที่จำหน่าย :
 •  
 • ประเภทธุรกรรม :
 •  อนุญาตให้ใช้สิทธิ์
 • เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

  อนุสิทธิบัตร

 • เลขที่คำขอ/จดแจ้ง :
 •  1303001124
 • เลขทะเบียน :
 •  8811
 • โพสเมื่อ :
 •  04 พฤศจิกายน 2557

รายละเอียด

ฮีโมโกลบิน เอฟ (Hb F) เป็นฮีโมโกลบินชนิดหนึ่งในเม็ดเลือดแดง เมื่อเป็นทารกจะมีปริมาณ Hb F อยู่มากกว่าร้อยละ 70 แต่ในระยะหลังคลอดจะมีปริมาณลดลงจนเหลือน้อยกว่าร้อยละ 1 สลับกับการมีปริมาณฮีโมโกลบิน เอ (Hb A) และฮีโมโกลบิน เอ2 ( Hb A2) ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการมีชนิดและปริมาณของฮีโมโกลบินที่แตกต่างไปจากปกติจะพบได้ในผู้ที่มีความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ของฮีโมโกลบิน เช่น ธาลัสซีเมีย(thalassemia), ฮีโมโกลบินผิดปกติ(Hb variants) และ hereditary persistence of fetal hemoglobin (HPFH) โดยผู้ที่เป็นโรคเบตา-ธาลัสซีเมีย และ ภาวะ HPFH จะตรวจพบ Hb F ที่สูงกว่าปกติ การวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบินโดยทั่วไปใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบินอัตโนมัติที่อาศัยหลักการแยกฮีโมโกลบินด้วยความต่างศักย์ไฟฟ้า หรือหลักการคอลัมน์โครมาโตกราฟชนิดความดันต่ำและความดันสูง ซึ่งพบว่าฮีโมโกลบินที่ผิดปกติหลายชนิด เช่น ฮีโมโกลบิน ตาก (Hb Tak), ฮีโมโกลบิน คิว-ไทยแลนด์ (Hb Q-Thailand), ฮีโมโกลบิน โฮป และฮีโมโกลบิน พิมาย อยู่ตำแหน่งตรงกันกับฮีโมโกลบิน เอฟ ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการทดสอบ Hb F ที่มีอยู่จริงในเลือดมาประกอบการรายงานผลด้วย การทดสอบ Hb F ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกทดสอบด้วยการนำเลือดทำฟิล์มบนกระจกแล้วนำไปย้อมสีอะมิโด แบล็ค บี (Amino Black B) ในกรด หากเม็ดเลือดแดงมี Hb F จะติดสีน้ำเงิน ส่วนอีกวิธีหนึ่งเป็นการนำเลือดไปทำให้แตก เพื่อให้ฮีโมโกลบินทำปฏิกิริยากับสารละลายไซยาไนด์เป็นไซยานเมทฮีโมโกลบิน (Cyanmethemoglobin) จากนั้นเติมด่างเพื่อทำลายฮีโมโกลบินชนิดอื่นที่ไม่ใช่ฮีโมโกลบิน เอฟ ซึ่งทั้ง 2 วิธีนี้มีกระบวนการที่ยุ่งยากและใช้เวลาในการทดสอบนาน เพื่อลดระยะเวลาการทดสอบและไม่ต้องใช้สารเคมีอันตราย ผู้ประดิษฐ์จึงได้พัฒนาชุดน้ำยาตรวจสอบการมีฮีโมโกลบิน เอฟ ในเลือดขึ้นซึ่งจะช่วยทำให้ระยะเวลาการทดสอบสั้นลง และวิธีทดสอบไม่ยุ่งยาก จุดเด่น : - สามารถในผลการทดสอบโดยใช้ระยะเวลาสั้นกว่าวิธีเดิม โดยใช้เวลาเพียง 5 นาที - มีความถูกต้องแม่นยำร้อยละ 100 ในตัวอย่างที่มีและไม่มีฮีโมโกลบิน เอฟ (Hb F) - ไม่ต้องใช้สารอันตราย คือ ไซยาไนด์ ในการวิเคราะห์

ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

แสดงความคิดเห็น

ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

ความคิดเห็น