ระบบกระสายยาที่มีสารสกัดกระชายดำเป็นส่วนประกอบสำหรับซึมผ่านผิวหนัง

ค่าเฉลี่ยโหวต : คะแนน 0 ความคิดเห็น

ระบบกระสายยาที่มีสารสกัดกระชายดำเป็นส่วนประกอบสำหรับซึมผ่านผิวหนัง

 • เสนอโดย :
 •  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คุณจินดาพร พลสูงเนิน : ตัวแทน)
 • ที่อยู่ :
 •  ชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา 1308 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง ขอนแก่น 40002
 • โทรศัพท์ :
 •  0-4336-4409 (คุณพรรณรวี กบิลพัฒน์ : ตัวแทน) panravee@kku.ac.th
 • โทรสาร :
 •  0-4336-4409 (คุณพิชชนันท์ พงษ์พรรณากูล): ตัวแทน) pitcpo@kku.ac.th
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
 •  086 4514455
 • อีเมล์ :
 •  tlo@kku.ac.th
 • สถานที่จำหน่าย :
 •  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประเภทธุรกรรม :
 •  อนุญาตให้ใช้สิทธิ์
 • อนุสิทธิบัตร

  เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

 • เลขที่คำขอ/จดแจ้ง :
 •  1103000934
 • เลขทะเบียน :
 •  9024
 • โพสเมื่อ :
 •  04 พฤศจิกายน 2557

รายละเอียด

สารเคมีในกระชายดำเป็นกลุ่มพวกฟลาโวนอยด์ มีผลต่อการไหลเวียนเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะสืบพันธุ์ กระตุ้นการสร้างไนตริกออกไซด์ เพิ่มการไหลเวียนเลือดที่สมอง โดยมีผลการทดลองกับหนูพบว่ากระชายดำไม่เป็นพิษในหนูขาวเมื่อให้สารสกัดกระชายดำทางปากเป็นเวลา 6 เดือน ดังนั้นกระชายดำจึงเหมาะแก่การนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ระบบนำส่งยาชนิดเกิดอิมัลชั่นได้เอง เป็นระบบที่ประกอบด้วยไขมัน สารลดแรงตึงผิว และ/หรือตัวทำละลายร่วม มีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 50 ?m เมื่อเต็มน้ำลงไปหรือเมื่อเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารจะเกิดไมโครอิมัลชั่นชนิดไขมันในน้ำได้เอง ระบบนำส่งยาชนิดนี้สามารถเพิ่มความสามารถในการละลายของยาที่ละลายน้ำได้ เพิ่มค่าชีวประสิทธิผลและเพิ่มความคงตัวให้กับยาที่ไม่คงตัวเมื่อมีน้ำในระบบ ในปัจจุบันการพัฒนาระบบนำส่งชนิดเกิดอิมัลชั่นได้เองในสมุนไพรจะมีการใช้ไขมัน สารลดแรงตึงผิว และ/หรือตัวทำละลายร่วมของตำรับยาแต่ละตัวแตกต่างกัน ตามความสามารถในการละลายและความเข้ากันได้ สำหรับผลงานวิจัยชิ้นนี้ผู้ประดิษฐ์ได้คิดค้นสารประกอบที่ใช้นำส่งยาที่มีส่วนผสมของส่ารสกัดกระชายดำที่เกิดอิมัลชั่นได้เอง ซึ่งยังไม่มีผู้ใดทำขึ้นมาก่อน ทำให้ความสามารถในการละลายน้ำได้และค่าชีวประสิทธิผล (ค่าอัตราเร็วและปริมาณการเคลื่อนที่ของยาจากตำแหน่งเข้าสู่กระแสเลือด) เพิ่มขึ้น

ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

แสดงความคิดเห็น

ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

ความคิดเห็น