สารผสมสำหรับทำความสะอาดฟันเทียม

ค่าเฉลี่ยโหวต : คะแนน 0 ความคิดเห็น

สารผสมสำหรับทำความสะอาดฟันเทียม

 • เสนอโดย :
 •  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คุณจินดาพร พลสูงเนิน : ตัวแทน)
 • ที่อยู่ :
 •  ชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา 1308 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง ขอนแก่น 40002
 • โทรศัพท์ :
 •  0-4336-4409 (คุณพรรณรวี กบิลพัฒน์ : ตัวแทน) panravee@kku.ac.th
 • โทรสาร :
 •  0-4336-4409 (คุณพิชชนันท์ พงษ์พรรณากูล): ตัวแทน) pitcpo@kku.ac.th
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
 •  086 4514455
 • อีเมล์ :
 •  tlo@kku.ac.th
 • สถานที่จำหน่าย :
 •  
 • ประเภทธุรกรรม :
 •  อนุญาตให้ใช้สิทธิ์
 • ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ/สปา/สมุนไพร

  ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

 • เลขที่คำขอ/จดแจ้ง :
 •  1303000403
 • เลขทะเบียน :
 •  8522
 • โพสเมื่อ :
 •  04 พฤศจิกายน 2557

รายละเอียด

จากรายงานการวิจัยที่พบว่า 60% ของผู้ป่วยอายุมากกว่า 60 ปี ที่ใส่ฟันเทียมทั้งปากมีการอักเสบของเนื้อเยื่อใต้ฐานฟันเทียม (denture stomatitis) ซึ่งสามารถพบได้ทั้งในบริเวณใต้ฐานฟันเทียมบนและล่าง และยังมีรายงานว่าพบยีสต์เป็นจำนวนมากที่บริเวณด้านใต้ฐานฟันเทียมที่สัมผัสกับเพดานปาก (palatal surface) แม้ว่าจะมีผลิตภัณฑ์ยาเม็ดฟู่สำหรับทำความสะอาดฟันเทียมหลายชนิดแต่เป็นยาที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง บางชนิดมีฤทธิ์ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อเมือกช่องปาก และยังมีรายงานพบว่ามีเด็กและคนชรากินยาเม็ดฟู่เข้าไปอีกด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการลดการใช้สารเคมีอันตรายที่มีอยู่ในยาเม็ดฟู่ ผู้ประดิษฐ์จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฟันเทียมที่ผลิตจากน้ำมันตะไคร้ ซึ่งมีความเป็นพิษน้อยกว่าและมีกลิ่นหอมน่าใช้

ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

แสดงความคิดเห็น

ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

ความคิดเห็น