โต๊ะแบบพกพา

ค่าเฉลี่ยโหวต : คะแนน 0 ความคิดเห็น

โต๊ะแบบพกพา

 • เสนอโดย :
 •  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คุณจินดาพร พลสูงเนิน : ตัวแทน)
 • ที่อยู่ :
 •  ชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา 1308 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง ขอนแก่น 40002
 • โทรศัพท์ :
 •  0-4336-4409 (คุณพรรณรวี กบิลพัฒน์ : ตัวแทน) panravee@kku.ac.th
 • โทรสาร :
 •  0-4336-4409 (คุณพิชชนันท์ พงษ์พรรณากูล): ตัวแทน) pitcpo@kku.ac.th
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
 •  086 4514455
 • อีเมล์ :
 •  tlo@kku.ac.th
 • สถานที่จำหน่าย :
 •  
 • ประเภทธุรกรรม :
 •  อนุญาตให้ใช้สิทธิ์
 • หนังสือ/ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหนังสือ

  อนุสิทธิบัตร

 • เลขที่คำขอ/จดแจ้ง :
 •  1303000314
 • เลขทะเบียน :
 •  8251
 • โพสเมื่อ :
 •  04 พฤศจิกายน 2557

รายละเอียด

ปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (laptop หรือ notebook) กันมากขึ้น โดยเฉพาะในการใช้งานในสถานที่จำกัด เช่น ที่นั่งพักผู้โดยสารในสถานีรถโดยสารหรือสนามบิน ที่นั่งพักในสถานที่ราชการ เป็นต้น เมื่อใช้งานคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจะทำให้ผู้ใช้งานเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปวดคอ ปวดไหล่ เป็นต้น เนื่องจากท่าทางในการทำงานไม่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาความเมื่อยล้าในการใช้งานคอมพิวเตอร์พกพา ได้มีผู้ประดิษฐ์นวัตกรรมที่ใช้วางคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อลดปัญหาความเมื่อยล้าและความผิดปกติของเนื้อเยื่อโครงร่างของร่างกาย แต่ยังมีข้อจำกัดอยู่คือ มีขนาดใหญ่ ไม่สามารถพกพาได้สะดวก หรือมีราคาแพง ดังนั้น ผู้ประดิษฐ์จึงได้ประดิษฐ์โต๊ะแบบพกพาที่สามารถใช้พกพาไปยังสถานที่ต่างๆได้ และยังออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย ถอดประกอบได้ จุดเด่น : - โต๊ะวางคอมพิวเตอร์แบบพกพาถูกออกแบบให้สัมพันธ์กับสรีระผู้ใช้งาน จึงช่วยลดความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อคอและไหล่ ลดการเมื่อยล้าจากการใช้สายตา เนื่องจากออกแบบให้มีมุมที่เหมาะสมเพื่อเอื้อต่อการมองเห็น - พื้นที่วางคอมพิวเตอร์สามารถปรับเลื่อนเข้า-ออก และสามารถปรับความสูง-ต่ำ ให้เหมาะสมกับระยะสายตาทำให้องศาของการก้มคอเพื่อมองที่หน้าจอลดลง - น้ำหนักเบาจึงพกพาสะดวก

ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

แสดงความคิดเห็น

ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

ความคิดเห็น