กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดดอกคำฝอยที่มีปริมาณสารไฮดรอกซิแซฟเฟลอร์เยลโลว์เอ (hydroxysafflor yellow A) สูง

ค่าเฉลี่ยโหวต : คะแนน 0 ความคิดเห็น

กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดดอกคำฝอยที่มีปริมาณสารไฮดรอกซิแซฟเฟลอร์เยลโลว์เอ (hydroxysafflor yellow A) สูง

 • เสนอโดย :
 •  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คุณจินดาพร พลสูงเนิน : ตัวแทน)
 • ที่อยู่ :
 •  ชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา 1308 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง ขอนแก่น 40002
 • โทรศัพท์ :
 •  0-4336-4409 (คุณพรรณรวี กบิลพัฒน์ : ตัวแทน) panravee@kku.ac.th
 • โทรสาร :
 •  0-4336-4409 (คุณพิชชนันท์ พงษ์พรรณากูล): ตัวแทน) pitcpo@kku.ac.th
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
 •  086 4514455
 • อีเมล์ :
 •  tlo@kku.ac.th
 • สถานที่จำหน่าย :
 •  
 • ประเภทธุรกรรม :
 •  อนุญาตให้ใช้สิทธิ์
 • อนุสิทธิบัตร

  ผลิตภัณฑ์เคมี

 • เลขที่คำขอ/จดแจ้ง :
 •  1303000125
 • เลขทะเบียน :
 •  8922
 • โพสเมื่อ :
 •  04 พฤศจิกายน 2557

รายละเอียด

ดอกคำฝอย ประกอบด้วยสารชีวเคมีหลายชนิด ได้แก่ ไฮดรอกซิแซฟเฟลอร์เยลโลว์เอ ฟิโนลิก ฟลาโวนอยด์ ฯลฯ ที่ผ่านมามีข้อมูลสนับสนุนว่า การสกัดดอกคำฝอยด้วยเอทานอลความเข้มข้น 95% มีฤทธิ์ต้านการทำงานของเอนไซม์ 5-แอลฟา รีดักเตส (5?-Reductase) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เปลี่ยนเทสโทสเทอโรน (testosterone) ไปเป็นไดไฮโดรเทสโทสเทอโรน (dihydrotestosterone; DHT) ที่เป็นสาเหตุให้เส้นผมหลุดร่วง สารไฮดรอกซิแซฟเฟลอร์เยลโลว์เอ (Hydroxysafflor yellow A) เป็นสารที่มีฤทธิ์เสริมการเจริญเติบโตของเส้นผมในเซลล์เพาะเลี้ยงเดอมอลปาปิลลา (Dermal papilla cells) ซึ่งก็คือส่วนของผิวหนังที่จะพัฒนาไปเป็นต่อมขน และยังช่วยเพิ่มความดกดำของเส้นผมด้วยการเสริมการผลิตเม็ดสีในเซลล์เมลาโนไซต์ (melanocytes) ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้พัฒนากรรมวิธีการสกัดสารนี้หลายวิธี แต่ละวิธีมีข้อเสียแตกต่างกันไป เช่น การต้มอาจทำลายสารสำคัญบางอย่าง และหากอุณหภูมิไม่สูงพออาจมีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ทำให้อายุการใช้งานลดลงได้ การสกัดด้วยวิธีการหมักด้วยเอทานอลที่ไม่ได้ทำให้เข้มข้นจะไม่ทราบปริมาณสารสำคัญหรือสารออกฤทธิ์ นอกจากยังมีรายงานพบว่าการสกัดด้วยเอทานอลที่ความเข้มข้นต่างกันที่ 95% และ 70% ได้ปริมาณสารสกัดจากวัตถุดิบแห้งเพียง 9.5% และ 9.1% ตามลำดับ ด้วยเหตุนี้ ผู้ประดิษฐ์จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนากรรมวิธีการสกัดดอกคำฝอยให้ได้ปริมาณสารสกัดมากขึ้น มีความคงตัวและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เพื่อให้มีความเหมาะสมที่พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเส้นผมและหนังศีรษะต่อไป จุดเด่น : - ปริมาณสารสกัดไฮดรอกซิแซฟเฟลอร์เยลโลว์เพิ่มขึ้นมากกว่ากรรมวิธีการสกัดแบบเดิมถึง 2.5 เท่า - จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการพบว่า การเจริญของเซลล์เดอมอลล์ปาปิลล่าเพิ่มมากขึ้นถึง 53.34-43.69% - จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง สารสกัดนี้มีความปลอดภัยต่อเซลล์ผิวหนังและเม็ดเลือด

ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

แสดงความคิดเห็น

ข้อความจากผู้ต้องการซื้อ

ความคิดเห็น